تغییر آدرس مربوط به اتصال vpn از خارج دانشگاه

تغییر آدرس مربوط به اتصال vpn از خارج دانشگاه


تغییر آدرس مربوط به اتصال vpn از خارج دانشگاه

به اطلاع کلیه‌ی دانشجویان و همکاران دانشگاهی می رساند ip آدرس مربوط به اتصال vpn از خارج دانشگاه به آدرس جدید ۱۹۳,۲۲.۲۰.۲ تغییر پیدا کرده است و از این پس باید آدرس جدید را در تنظیمات مربوط به vpn خود إعمال نمایند.