شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 • اداره فعالیتهای مربوط به خدمات رایانه ای دانشگاه به صورت یکپارچه و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه ای داخلی و خارجی.
 • مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی.
 • ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه و همکاری و استفاده از مرکز خدمات رایانه ای دانشگاه.
 • حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه.
 • برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهانی اینترنت و نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت.
 • برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز دانشگاه.
 • ارائه مشاوره به دانشکده ها در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه
 • نظارت بر تهیه و تامین نرم افزارهای مورد استفاده در واحدهای مختلف دانشگاه.
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری دانشگاه مجازی.
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سخت افزاری دانشگاه مجازی.
 • راه اندازی پایلوت دانشگاه مجازی در دانشگاه.
 • ارائه استانداردهای آموزش الکترونیک.
 • تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمنهای علمی در بین اساتید، دانشجویان، مسئولین و سطح جامعه.