مدیران قبلی

مدیران پیشین  فناوری اطلاعات دانشگاه شهید چمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

 

1 مهندس احسان بیگ زاده کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات  
2 دکتر محمد سروش دکتری الکترونیک  
3

دکتر کریم انصاری اصل

 دکتری برق

4

مهندس غلامعلی راه‌نورد

فوق لیسانس نرم افزار و دانشجوی دکتری نرم افزار

5

 دکترسید سعیداله مرتضوی

دکتری برق

 

6

دکترمهرداد نامداری

دکتری ریاضی

7

آقای راسخ

 

 

8

 دکترماشاء اله عباسی

دکتری کامپیوتر

 

9

آقای بهروز اسدی

فوق لیسانس الکترونیک

 

10

آقای مسعود توحیدی وحدت

فوق لیسانس