اسامی رابطین پرتال واحدهای دانشگاهی

حوزه ریاست دانشگاه  

ردیف  نام و نام خانوادگی واحد مربوطه  تلفن داخلی 
1 آقای فرشید میرابی  دفتر رییس دانشگاه و روابط عمومی دانشگاه  2166
2 آقای محمد جواد کوچک شوشتری  مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  2170
3 خانم مصعومه سراج هسته  گزینش کارکنان 2179
4 خانم نصرت دشتی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  2030
5 خانم نسرین فروشانی  دبیرخانه متمرکز/بازرسی و به شکایات دانشگاه  2046
6   مدیریت حراست   
7   دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی خوزستان  
8   دبیرخانه هیات اجرایی جذب  
9   دبیرخانه هیات ممیزه  
10 خانم دکتر سکینه شاهی مشاور امور زنان و خانواده  
11   هیات رسیدگی به تخلفات اداری   
12 خانم مریم حاجی دولو هیات امنای دانشگاه  

 

حوزه معاونت اداری ومالی

1 خانم شیوا احمد زاده دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه 2281
2 خانم آزاده سلطانی مدیریت مالی دانشگاه 2272
3 آقای محمدرضا پرتو مدیریت امور عمومی دانشگاه 2227
4 خانم سیده نرگس سادات احمدی مدیریت امور اداری 2306
5 خانم ژاله کسمتی /محمد مهدی پارسا کیا مدیریت امور حقوقی و امور قراردادها 2022


حوزه معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1 خانم مریم بهارلویی معاونت آموزشی /زیرمجموعه های معاونت آموزشی /پردیس دانشگاه  2085
2 خانم الهام صادقی مدیریت تحصیلات تکمیلی  2097
3 آقای فلاحان گروه معارف  2220

 

معاونت آموزشی شامل : دفتر  معاونت آموزشی - مدیریت خدمات آموزشی - برنامه ریزی آموزشی - استعدادهای درخشان -  آموزشهای آزاد و  مجازی 

حوزه معاونت پژوهشی

1 اقای سید ابراهیم ال رضا دفتر معاونت  پژوهشی و فناوری  2124
2 خانم نسرین چوبند مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی / مراکز تحقیقاتی 2132
3 خانم طیبه خبیر  مدیریت همکاری های بین الملل / سایت انگلیسی 2121
4 خانم  افسانه زلکی آزمایشگاه مرکزی 5759
5 خانم فرشته شمسی موزه علم و طبیعت  
6 خانم مژگان مفتخر مدیریت فناوری اطلاعات  2062
7 خانم زهرا محمدیان کتابخانه مرکزی   
8 خانم پگاه ولی پور  مدیریت امور پژوهشی /قطب ها 2136
9 آقای علی شفیعی  سرارودی اداره چاپ و انتشارات  2332

مراکز و قطبهای علمی شامل : پژوهشکده آب و انرژی - مرکز تحقیقات حفاری -مرکز بیوتکنولوژی و علوم زیستی - کرسی های نظریه پردازی - مرکز تحقیقات فولاد- مرکز نوآوری و خلاقیت - مرکز تحقیقات زنان - مرکز پژوهشی شبکه های گاز رسانی - مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها - قطب علمی مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی - قطب علمی بهداشت و بیماریهای خاص گاومیش

حوزه معاونت  طرح و توسعه

1 خانم آذر صفی خانی معاونت طرح و توسعه /دفتر فنی / مدیریت بودجه ؛ تشکیل و تحولات اداری  2270

 

حوزه معاونت  دانشجویی

1 خانم هاجر شاخی / خانم نگار مهدی پور  معاونت دانشجویی 5404

 

حوزه معاونت  فرهنگی

1 خانم سیده زهرا علم الهدی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 5500

 

دانشکده ها

1 خانم مریم ویسی دانشکده ادبیات فارسی  5809
2 اقای عیسی جعفری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 4409
3 اقای مهران شهرستانی دانشکده الهیات 4809
4 اقای صادق طالقانی دانشکده علوم ورزشی 5209
5 خانم ناهید ابراهیمی منش دانشکده دامپزشکی  4095
6 خانم نسیم اصفی نژاد دانشکده علوم  3509
7 خانم مهسا یزدانی خوزانی دانشکده علوم آب  3203
8 خانم مریم امیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /مرکز تحقیقات علوم رفتاری/ قطب علمی آموزش مداوم 4609
9 خانم صدیقه مؤمنی دانشکده علوم ریاضی  3712
10 آقای سید رسول سید علی  دانشکده علوم زمین  
11 اقای نبی زینی وند دانشکده کشاورزی 3007
12 اقای امیر مشاک دانشکده مهندسی  5709
13 آقای ابوالقاسم درخشان دانشکده هنر شوشتر