اسامی رابطین پرتال واحدهای دانشگاهی

حوزه ریاست دانشگاه  

ردیف  نام و نام خانوادگی واحد مربوطه  تلفن داخلی 
1 سید مصطفی عالم زاده دفتر رییس دانشگاه و روابط عمومی دانشگاه  2166
2 آقای عبدالله حسینی مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  2170
3 خانم مصعومه سراج هسته  گزینش کارکنان 2179
4 خانم نصرت دشتی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  2030
5 خانم نسرین فروشانی  دبیرخانه متمرکز/بازرسی و به شکایات دانشگاه  2046

 

حوزه معاونت اداری ومالی

2 خانم آزاده سلطانی مدیریت مالی دانشگاه 2272
3 آقای محمد رکاب اسلامی مدیریت امور عمومی دانشگاه 2227
4 خانم سحر سلیمانی مدیریت امور اداری 2306
5 آقای امین متین مدیریت امور حقوقی و امور قراردادها 2022


حوزه معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1 خانم مریم بهارلویی معاونت آموزشی /زیرمجموعه های معاونت آموزشی /پردیس دانشگاه  2085
2 خانم الهام صادقی مدیریت تحصیلات تکمیلی  2097
3 آقای فلاحان گروه معارف  2220

 

معاونت آموزشی شامل : دفتر  معاونت آموزشی - مدیریت خدمات آموزشی - برنامه ریزی آموزشی - استعدادهای درخشان -  آموزشهای آزاد و  مجازی 

حوزه معاونت پژوهشی

1 اخانم پگاه ولی پور دفتر معاونت  پژوهشی و فناوری  2124
3 خانم طیبه خبیر  مدیریت همکاری های بین الملل / سایت انگلیسی 2121
5 خانم فرشته شمسی موزه علم و طبیعت  
6 خانم مژگان مفتخر مدیریت فناوری اطلاعات  2062
7 خانم زهرا محمدیان کتابخانه مرکزی   
8 خانم پگاه ولی پور  مدیریت امور پژوهشی /قطب ها 2136

مراکز و قطبهای علمی شامل : پژوهشکده آب و انرژی - مرکز تحقیقات حفاری -مرکز بیوتکنولوژی و علوم زیستی - کرسی های نظریه پردازی - مرکز تحقیقات فولاد- مرکز نوآوری و خلاقیت - مرکز تحقیقات زنان - مرکز پژوهشی شبکه های گاز رسانی - مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها - قطب علمی مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی - قطب علمی بهداشت و بیماریهای خاص گاومیش

حوزه معاونت  طرح و توسعه

1 خانم شادی جلدانی  مدیریت بودجه ؛ تشکیل و تحولات اداری  2154

 

حوزه معاونت  دانشجویی

1 خانم هاجر شاخی / خانم نگار مهدی پور  معاونت دانشجویی 5404

 

حوزه معاونت  فرهنگی

1 خانم سیده زهرا علم الهدی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 5500

 

دانشکده ها

1 خانم زهرا رحمناک دانشکده ادبیات فارسی  5809
2 اقای عیسی جعفری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 4409
3 اقای مهران شهرستانی دانشکده الهیات 4809
4 اقای توفیق عیاده پور دانشکده علوم ورزشی 5209
5 خانم ناهید ابراهیمی منش دانشکده دامپزشکی  4095
6 خانم نسیم اصفی نژاد دانشکده علوم  3509
7 خانم مهسا یزدانی خوزانی دانشکده علوم آب  3203
8 خانم مریم امیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /مرکز تحقیقات علوم رفتاری/ قطب علمی آموزش مداوم 4609
9 خانم صدیقه مؤمنی دانشکده علوم ریاضی  3712
10 خانم افسانه احمدی دانشکده علوم زمین 5731
11 اقای نبی زینی وند دانشکده کشاورزی 3007
12 اقای امیر مشاک دانشکده مهندسی  5709
13 آقای ابوالقاسم درخشان دانشکده هنر شوشتر