پروژه ها

 

  1. راه اندازی سیستم برق اضطراری
  2. .یکپارچه سازی سامانه ها
  3. پرتال جدید دانشگاه
  4. استاندارد سازی مرکز داده
  5. نقطه ثانویه (Disaster Recovery Site)
  6. نصب شبکه جدید واحدها

پروژه بزرگ ایجاد شبکه گسترده محلی (LAN) دانشگاه با به کارگیری بیش از 20 کیلومتر فیبر نوری و ارتباطات سریع کابلی، سیستم مانیتورینگ شبانه روزی

افزایش ضریب دسترس پذیری مرکز داده با سیستم جامع برق اضطراری

ارایه خدمات به کاربران از طریق مرکز تماس

راه اندازی چندین سامانه جدید با کمک اساتید و دانشجویان، و پروژه های در دست اقدام از جمله VoIP