نهمین جلسه شورای انفورماتیک

نهمین جلسه شورای انفورماتیک


نهمین جلسه شورای انفورماتیک

 

 

نهمین جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه در تاریخ 12 خرداد ماه به منظور بررسی فعالیتهای مرکز، تبادل نظر در خصوص برخی پروژه

های در حال اجرا، و ارایه شرکت سپهر افزار ایرانیان مجری پروژه یکپارچه سازی سامانه ها بعنوان جلسه آغازین این پروژه، برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اعضای محترم شورا، مسوول سامانه های دانشگاه و مسوول پرتال دانشگاه بصورت مجازی برگزار گردید، پس از

گزارش مدیر فناوری اطلاعات از فعالیتهای توسعه ای این مرکز از اسفند 99 تا کنون، شرکت سپهر افزار پیشنهاد خود برای گزارش

مدیریتی اولیه از سامانه ها را ارایه نمود و سپس اعضای شورا نیز پیشنهادهای خود را بیان نمودند. در نهایت مقرر شد بعنوان گام اول،

گزارش پیشنهادی شرکت با توجه به نظرات اعضای شورا، از جمله ایجاد قید زمانی برای گزارش، در کنار یک گزارش دیگر از پیشنهادات

اعضای شورا، بعنوان دو گزارش اولیه مورد نیاز برای ارزیابی سامانه BI اجرا شوند. همچنین شرکت پیشنهاد کرد کمیته دانشگاه هوشمند

برای تصمیم گیری در خصوص تحلیلهای اطلاعات سازمانی  شکل بگیرد.

در بخش دیگری از جلسه، مدیر فناوری اطلاعات به بررسی وضعیت وبومتریک سایت دانشگاه و راهکارهای بهبود رتبه وبومتریک آن

پرداخت و اعضای شورا پیشنهاداتی ارایه کردند، که از جمله آن پیشنهادات میتوان به آنلاین شدن همه خدمات )از جمله خدمات غیر

پژوهشی( دانشگاه، عمومی شدن محتوای دروس آنلاین، و همکاری واحدها و اعضای هیات علمی در افزایش بک لینک ها به سایت

دانشگاه اشاره کرد.

در این جلسه همچنین مصوب شد از این پس هر سامانه جدیدی که در دانشگاه خریداری می شود لازم است قبل از بهره برداری توسط

مرکز آپا مورد ارزیابی امنیتی قرار بگیرد و پیمانکار مربوطه در قرارداد خود موظف باشد اشکالات امنیتی سامانه را رفع نماید. همچنین

پیشنهاد شد پروژه استاندارد سازی مرکز داده و مستند سازی آن پیگیری شود