قطعی کلیه سرورها و تجهیزات شبکه دانشگاه جهت عملیات نگهداری سالیانه

قطعی کلیه سرورها و تجهیزات شبکه دانشگاه جهت عملیات نگهداری سالیانه


قطعی کلیه سرورها و تجهیزات شبکه دانشگاه جهت عملیات نگهداری سالیانه

 

 

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۹۹ از ساعت ۱۴، کلیه سرورها و تجهیزات شبکه دانشگاه برای سرویس ضروری نگهداری سالیانه و یک مرحله افزایش ظرفیت سخت افزاری خاموش خواهد شد و تا پایان سرویس،

1. پرتال و سامانه های دانشگاه، چه از داخل و چه از بیرون دانشگاه، در دسترس نخواهند بود.
2. شبکه و اینترنت دانشگاه قطع خواهد بود.
3. اینترنت کوی استادان و سایر نقاط تابعه پردیس دانشگاهی قطع خواهد بود.
4. ایمیل دریافت و ارسال نخواهد شد.
ان شالله این عملیات در کمتر از  ۲۴ ساعت خاتمه خواهد یافت.