ایجاد اختلال در شبکه‌ی اینترنت دانشگاه

ایجاد اختلال در شبکه‌ی اینترنت دانشگاه


ایجاد اختلال در شبکه‌ی اینترنت دانشگاه

 

 

به اطلاع دانشگاهیان شهید چمران اهواز می‌رساند، به‌منظور بهینه‌سازی و تعویض یکی از تجهیزات مرکزی شبکه‌ی اینترنت دانشگاه شهید چمران اهواز، امروز  چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه از ساعت ۱۷ به مدت یک ساعت شبکه‌ی دانشگاه (کوی استادان، خوابگاه‌ها و...) قطع خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :