ارتقاء رتبه وبومتریک سایت دانشگاه شهید چمران اهواز

ارتقاء رتبه وبومتریک سایت دانشگاه شهید چمران اهواز


ارتقاء رتبه وبومتریک سایت دانشگاه شهید چمران اهواز

 

در آخرین رتبه بندی  سایت ها  ، سایت دانشگاه شهید چمران اهواز با یک پله صعود به رتبه 21 ارتقاء پیدا کرد .

 

 

ردیف

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

رتبه  وبومتریک

1

تیر 1395

جولای 2016

39

2

دی 1395

ژانویه 2017

36

3

تیر 1396

جولای 2017

36

4

دی 1396

ژانویه 2018

37

5

تیر 1397

جولای 2018

27

6

دی 1397

ژانویه 2019

30

7

تیر 1398

جولای 2019

39

8

دی 1398

ژانویه 2020

33

9

تیر 1399

جولای 2020

28

10

دی 1399

ژانویه 2021

24

11

تیر 1400

جولای 2021

22

12

دی 1400

ژانویه 2022

21

 

 

آدرس کوتاه :