شنبه, 30 تير 1397
سوابق علمی و کاری
    
   

           

سوابق حرفه ای-علمی

مهندس مژگان مفتخر

سمت سازمانی : کارشناس شبکه و زیر ساخت                   


  اطلاعات تماس

           
                        

 تلفن:         33330009-061

           
 داخلی :     2062 
           

 فكس:        33360309-061

           

ایمیل:                   


صفحات مجازی:
           
                       

سوابق تحصیلی

           
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) از دانشگاه آزاد ماهشهر

           

1384
           
   
 کاردانی کاربردی کامپیوتر (نرم افزار) از دانشگاه آزاد نجف آباد

1379
                        

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

           
 
مدیر اجرایی و فنی سامانه اتوماسیون اداری فرزین

1392-1395
 
مدیر اجرایی و فنی سامانه حسابداری تعهدی/ اموال/ انبار دانشگاه

1394-تاکنون

مدیر اجرایی و فنی سامانه اتوماسیون اداری وزرات علوم(سیدا)


1391-1392
 
مدیر اجرایی و فنی سامانه اتوماسیون اداری سبز داده افزار

1386-1391
 
 مدیر اجرایی و فنی سامانه اموال دانشگاه

1389
 
 مدیر اجرایی و فنی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی(RMS)

 1386-1388
 
 مسئول طراحی و چاپ کارت دانشجویی/ هیات علمی/ کارکنان دانشگاه شهید چمران

 1381-1386

 مسئول طراحی و چاپ کارت دانشجویی/ هیات علمی / کارکنان دانشگاه علوم و فنون
 
 
 
 مسئول طراحی و چاپ کارت دانشجویی/ هیات علمی/ کارکنان مجتمع آموزش عالی رامین

 
 
 مسئول طراحی و چاپ کارت اعضاء خوزستان شناسی

 1382
 
 پشتیبان سخت افزاری دستگاه های معاونت آموزشی

 1382-1386
 
 مدیر اجرایی و فنی سامانه آموزشی سماء

 1380-1386
 
 مدیر سامانه ارزشیابی اساتید

 1384-1386

 سوابق کاری خارج از دانشگاه 
           
 
  مدرس ICDL در مرکز راه آهن جنوب

 1380
 
  مرکز آموزش های کامپیوتر شرکت نفت

 1378
                        

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

           
           database
 
     monitoring
           
           cloud computing
           

      software enginnering
         
              

           

اطلاعات بیشتر

           
 
   دوره های آموزشی تخصصی:
 
  Network+,CIW,SQL,CCNA
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8