سه‌شنبه, 23 مرداد 1397

پیوندهای مفید
   سازمان فناوری اطلاعات ایران 
   اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استان 
   سازمان تنظیم مقررات رادیویی
   سازمان نظام صنفی رایانه استان 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

نام ونام خانوادگی

         صفحات شخصی

تلفن تماس

پست الکترونیکی

واحد

آرميتا ابرغويي

http://it.scu.ac.ir/abarghouei

2060

a.abarghoue@scu.ac.ir

پورتال وحساب کاربری

مسعود حقي

 

2050

hagheimasoud@yahoo.com

سرپرست مخابرات

عاطفه حقيقت خواه

 

2069

haghighatkhah.a@scu.ac.ir

آنتی ویروس دانشگاه

       کبری فرشیدی http://it.scu.ac.ir/k_farshidi 

2066

            k.farshidi@scu.ac.ir       شبكه و زيرساخت

مژگان مفتخر

http://it.scu.ac.ir/moftakhar 

2062

mozhgan_36@scu.ac.ir

شبكه و زيرساخت

عباس هرمزي

http://it.scu.ac.ir/Ab_hormozi 

2068

hormozi@scu.ac.ir

شبكه و زيرساخت

نوشين هرمزي نژاد

 

2067

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

ايميل دانشگاهDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8