بستن

پست الکترونیکی اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان ورودی قبل از سال94

جهت ورود به سامانه از لینک زیر استفاده نمایید :

https://mail.scu.ac.ir

 

 

پست الکترونیکی دانشجویان ورودی 94 به بعد

  • آدرس سامانه

جهت ورود به سامانه از لینک زیر استفاده نمایید: 

https://newmail.scu.ac.ir