آنتی ویروس در دانشگاه شهید چمران

به منظور حفاظت و برقراری امنیت نرم افزار آنتی ویروس مورد استفاده قرار می گیرد تا طیف گسترده ای ازکدهای مخرب را شناسایی نماید.بر این اصل دانشگاه تصمیم به تهیه ی آنتی ویروس قدرتمند که دارای کدفعالسازی معتبر می باشد و بروزرسانی آن از سرورهای مستقر در مکان فناوری اطلاعات به صورت متمرکز نجام می گردد.

برای دریافت