شنبه, 30 تير 1397
عنوان : اشتراك اینترنت كوی استادان
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۲:۵۱
با عنایت به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه و به منظور تامین هزینه نگهداری از شبکه اینترنت و تلفن کوی استادان مقرر گردید اعضای هیات علمی ساکن در کوی به ازای استفاده از اینترنت با پهنای باند 4Mbpsو حجم نامحدود هزینه 30هزار تومان ماهانه پرداخت کنند . بدین منظور فرم هایی در کوی توزیع شده است که با تکمیل آن مبلغ مذکور از حقوق ماهانه متقاضیان کسر خواهد شد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8