شنبه, 30 تير 1397
عنوان : راه اندازیSan Storage جدید دانشگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۵۷:۳
با خرید یک دستگاه San Storage مدل EMC2 شبکه دوم پشتیبان اطلاعات نیز به بهره برداری رسید. با راه اندازی مرکز دوم دانشگاه ،ضریب اطمینان حفظ و نگهداری داده های سامانه های الکترونیکی دانشگاه بیشتر خواهد شد . دکتر سروش مدیر فناوری اطلاعات اعلام کرد در آینده نزدیک از مرکز داده استان نیزبرای پشتیبانی اطلاعات دانشگاه استفاده خواهد شد .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8