شنبه, 30 تير 1397
عنوان : كابل كشی اینترنت خوابگاه های خواهران
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۴۴:۵۱
مدیر فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد با توجه به تعطیلی برخی خوابگاههای دانشجویی در نظر دارد کابل کشی اینترنت بلوک های 15و16خوابگاه خواهران را عملیاتی کند. در این بلوک ها دانشجویان دکترا ساکن هستند. در اینجا طرح ، به تعداد افراد ساکن در هر اتاق نود تعبیه می شود تا همه دانشجویان بتوانند بصورت همزمان از شبکه کابلی استفاده کنند. در حال حاضر ، پوشش اینترنتی خوابگاه ها از طریق وایرلس می شود .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8