هفتمین جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه

هفتمین جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه


هفتمین جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه

 

 

  هفتمین جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه به منظور بررسی فعالیتهای مرکز در پاییز 98، تعیین راهکار همکاری مدیریت دفتر فنی و طرحهای عمرانی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص اجرای شبکه و بخشهای مرتبط با IT در طرحهای عمرانی دانشگاه، بررسی محصولات پیشنهادی برای یکپارچه سازی سامانه های دانشگاه، و موارد دیگر در تاریخ 11 دی ماه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای محترم شورا و مدیر محترم دفتر فنی و طرحهای عمرانی، و به ریاست معاون محترم پژوهشی دانشگاه در سالن شورای پژوهشی برگزار گردید، پس از گزارش مدیر فناوری اطلاعات از فعالیتهای توسعه ای این مرکز در پاییز سال جاری، مصوب شد از این پس مدیریت فناوری اطلاعات ناظر بخش های مرتبط با IT طرحهای عمرانی دانشگاه باشد. همچنین لازم به ذکر است که در هفته جاری برخی محصولات پیشنهادی جهت یکپارچه سازی سامانه های دانشگاه توسط شرکتهای مربوطه به اعضای دانشگاه معرفی و نمایش داده شده بود و مقرر گردید پس از تکمیل بررسی ها در خصوص محصولات بررسی شده، ارزیابی نهایی در جلسه بعدی شورا صورت پذیرد.