جلسه مدیر فناوری اطلاعات با معاون پشتیبانی دانشگاه

جلسه مدیر فناوری اطلاعات با معاون پشتیبانی دانشگاه


جلسه مدیر فناوری اطلاعات با معاون پشتیبانی دانشگاه

 
 
 
در این جلسه که در روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 در دفتر معاونت پشتیبانی دانشگاه انجام شد بحث و گفتگو در مورد نحوه اجرای طرح های مورد نیاز جهت ارتقاء سیستمهای IT مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.