تشکیل ششمین نشست شورای انفورماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

تشکیل ششمین نشست شورای انفورماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز


تشکیل ششمین نشست شورای انفورماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

ششمین نشست شورای انفورماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز امروز چهارشنبه با حضور دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ابتدای این نشست دکتر محمدجواد رشتی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به ارایه گزارشی درباره فعالیت های این مرکز در ماه های گذشته پرداخت.

بررسی پروژه های در دست انجام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه از دیگر مسایل مطرح شده در این نشست بود.

تصویب نهایی لیست اعضا، ساختار شورا ، شرح وظایف و همچنین بررسی و تایید آیین نامه های مصوب کارگروه نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.