بازدیدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشکده اقتصاد

بازدیدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشکده اقتصاد


بازدیدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشکده اقتصاد

در ادامه ی بازدیدهای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشکده ها،جلسه ای با حضور دکتر رشتی مدیرمرکز فناوری اطلاعات و مهندس زهیری کارشناس این مرکز با آقای دکتر زراء نژاد رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در روز چهارشنبه  مورخ 9/8/97 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد. در این جلسهدکتر زراء نژاد به بیان مشکلات کلان حوزه فناوری اطلاعات در دانشکده از جمله نیاز به بستر پرسرعت برگزاری ویدئو کنفرانس و جلسات دفاع با کیفیت مطلوب، پورتال انگلیسی و عربی و موارد مشابه که با بینالمللی سازی دانشگاه مرتبط هستند پرداختند.همچنین ایشان به استفاده بهینه از بستر موجود و پیشروی به سمت سیستماتیک کردن فرآیندهای دانشگاهی و خروج از روال کاغذی اشاره و آمادگی خود را جهت اجرای آزمایشی طرح ها و پروژه های نوین در زمینه ITدر این دانشکده اعلام داشت.

دکتر رشتی نیزدر ادامه به شرح برنامه ها و نیز چالشهای مرکز IT در برآوردن این نیاز ها پرداختند:

  • به لحاظ زیرساخت شبکه و همچنین پهنای باند آمادگی لازم جهت برگزاری سمینارها و ویدئو کنفرانس ها وجود دارد که در یک بستر مناسب و مطلوب برگزار شوند.
  • امکان ساخت صفحات شخصی اساتید نیز بصورت آزمایشی ایجاد شده است.همچنینبا شرکت پشتیبان پورتال در ارتباط هستیم و موارد مورد نظر را به آنها اعلام میکنیم.
  • همچنین صفحات انگلیسی و عربی بزودی به پورتال دانشگاه اضافه خواهند شد.

دکتر رشتی در انتها به گستردگی فعالیت های کاری این مرکز در کل دانشگاه از جمله دانشکده ها و سازمان مرکزی و شرکتهای پیمانکار که در حال همکاری با فناوری اطلاعات هستند پرداخته و همکاری واحد های مختلف را موجب پیشرفت مجموعه دانشگاهی دانست.

لازم به ذکر است که پس از بازدید از دانشکده های علومالهیات و علوم تربیتی ، که در آن ها نیازها و مشکلات دانشکده ها مطرح و راهکارهای موجودمورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت، این چهارمین جلسه بازدید مدیریت فناوری اطلاعات از دانشکده های دانشگاه می باشد که هر هفته چهارشنبه ها ساعت 13 انجام می گیرد.