بارگزاری شماره های تماس واحد های دانشگاهی

بارگزاری شماره های تماس واحد های دانشگاهی


بارگزاری شماره های تماس واحد های دانشگاهی

به اطلاع می رساند شماره های تماس با واحد های دانشگاهی در قسمت درباره دانشگاه از صفحه اصلی و لینک آن در پایین صفحه اصلی دانشگاه جهت استفاده بارگزاری گردیده است . واحد هایی که در این زمینه همکاری داشته اند : دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،  دانشکده علوم زمین ،دانشکده هنر شوشتر ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده مهندسی ،معاونت فرهنگی ،مدیریت طرح و برنامه ،مدیریت نظارت و ارزیابی.