مدیرفناوری اطلاعات دانشگاه

 محمد جواد رشتی 

مرتبه علمی : استادیار

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر -سخت افزار

کارشناسی ارشد : معماری کامپیوتر

دکتری : سیستم های پردازش سریع

پست الکترونیکی :mohammad.rashti@scu.ac.ir

دریافت رزومه :