مدیران قبلی

مدیران پیشین مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید چمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

 

1 دکتر محمد سروش دکتری الکترونیک  
2

آقای دکتر کریم انصاری اصل

 دکتری برق

3

آقای غلامعلی راه‌نورد

فوق لیسانس نرم افزار و دانشجوی دکتری نرم افزار

4

آقای سید سعیداله مرتضوی

دکتری برق

 

5

آقای مهرداد نامداری

دکتری ریاضی

6

آقای راسخ

 

 

7

آقای ماشاء اله عباسی

دکتری کامپیوتر

 

8

آقای بهروز اسدی

فوق لیسانس الکترونیک

 

9

آقای مسعود توحیدی وحدت

فوق لیسانس