راهنماها

راهنماها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای استفاده از هلپ دسک دانلود (837.6k)
راهنمای استفاده از وبینار دانلود (274.6k)
راهنمای پست الکترونیکی بر روی موبایل دانلود (634.3k)
راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی دانشگاه دانلود (755.3k)
راهنمای آموزشی بهینه سازی تصاویر در پورتال دانشگاه دانلود (1,187.6k)
راهنمای پورتال لایفری دانلود (5,388.1k)
راهنمای آموزش طرح درس 1 دانلود (839.8k)
راهنمای اتصال VPN دانلود (1,305.7k)
راهنمای استفاده از حساب کاربری اینترنت دانلود (552.9k)
IIS7 دانلود (294.2k)
راهنمای آموزش صفحات شخصی اساتید دانلود (707.1k)